• Reklamacje i zwroty

 • Formularz odstąpienia od umowy do pobrania TUTAJ
 • Formularz reklamacyjny do pobrania TUTAJ

ZWROTY

 1. Zwroty proszę kierować na adres:
  SENSO
  ul. Oleska 61
  45-231 Opole
 2. Możliwość zwrotu obejmuje konsumentów na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja
  2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz 827).
 3. Kupujący ma prawo do odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
 4. Kupujący ma prawo do zapoznania się z towarem w celu stwierdzenia charakteru, właściwości oraz sposobu działania. Ma prawo do oceny w takim zakresie, jaki przysługiwałby mu w sklepie stacjonarnym.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu w wyniku jego użytkowania.
 6. Oświadczenia o odstąpieniu prosimy składać korzystając z formularza na znajdującego się górze strony. Formularz proszę załączyć wraz ze zwracanym towarem.
 7. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący
 8. Prosimy o staranne zapakowanie zawracanego towaru w celu uniknięcia uszkodzenia podczas transportu.
 9. Zalecamy korzystać z rejestrowanych form wysyłki zwrotnej.
 10. Przesyłki nadane jako pobranie lub na koszt adresata nie będą odbierane.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
  płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się
  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

REKLAMACJE

 1. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o w pierwszej kolejności kontakt na adres mailowy: serwis@senso.net.pl
 2. Sprzedawca odpowiedzialny jest w tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru istniejące w chwili przekazania go kującemu lub powstałe z przyczyny tkwiące w rzeczy w momencie sprzedaży.
 3. Jeśli zakupiony towar posiada wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar na wolny od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeśli towar był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedawcę, bądź sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku usunięta wady lub wymiany towaru na wolny od wad.
 4. Za szczególną uciążliwość nie uznaje się odesłanie towaru do sprzedawcy w ramach reklamacji, jeżeli zakup dokonany został na odległość (drogą wysyłkową).
 5. Jeżeli kupujący jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady zażądać wymieniany na towar wolny od wad lub zamiast wymiany towaru zażądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu do sposobu zaproponowanego przez sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażony zostałby kupujący przy wyborze innego sposobu zaspokojenia roszczenia.
 6. Adres do wysyłki reklamowanych towarów:
  SENSO
  ul. Oleska 61
  45-231 Opole
 7. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 8. Reklamacja nie obejmuje towarów, których klient dokonując zakupu był świadom, iż są narażone na naturalne zużycie.
 9. Jeśli zakupiony towar został uszkodzony w trakcie przesyłania prosimy o jego odsyłkę wraz z protokołem szkody sporządzonym z kurierem ze szczegółowym opisem przyczyn reklamacji.
 10. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 11. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 12. Do towaru odsyłanego na reklamację prosimy dołączyć paragon lub fakturę oraz wypełniony formularz reklamacji.
 13. Przesyłki nadane jako pobranie lub na koszt adresata nie będą odbierane.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
  płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się
  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.